Australia Day – genially presentation

Zbliża się Australia Day.  To już 26 stycznia. Z tej okazji zdigitalizowałam kilka wcześniejszych ćwiczeń oraz napisałam kilka nowych zbierając wszystko w prezentacji Genially. Znajdziecie tu:

  • tłumaczenia częściowe
  • used to
  • Past Simple vs. Past Continuous
  • znajomość środków językowych

Prezentacja będzie odpowiednia dla ósmoklasistów i maturzystów.