Lekcja Blue Monday

Blue Monday to podobno najbardziej depresyjny dzień w roku. W tym roku wypada jutro i zbiega się z naszym powrotem do szkół po feriach. To będzie bardzo trudny powrót….

Przygotowałam lekcję dla ósmoklasistów i maturzystów, a także dorosłych od poziomu B1 w górę. Znajdziecie w niej:

  • tłumaczenia częściowe
  • przymiotniki z końcówkami -ed i -ing
  • rozumienie tekstu czytanego
  • idiomy
  • słowotwórstwo

Enjoy:)